numri i përkohshëm i telefonit nga Holandë

+ꀃꀁ ꀉꀇꀀꀁꀀꀅꀂꀀꀃꀃꀅ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 400+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Suedi

+ꀄꀆ ꀇꀂꀆꀄꀁꀄꀂꀄꀁ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Suedi

+ꀄꀆ ꀇꀂꀆꀄꀁꀄꀂꀄꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 700+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Suedi

+ꀄꀆ ꀇꀂꀆꀄꀁꀄꀂꀃꀉ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 700+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Finlanda

+ꀃꀅꀈ ꀄꀅꀇꀃꀉꀈꀉꀃꀆꀇ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 900+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Finlanda

+ꀃꀅꀈ ꀄꀅꀇꀃꀉꀈꀉꀃꀆꀆ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 700+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Finlanda

+ꀃꀅꀈ ꀄꀅꀇꀃꀉꀈꀉꀃꀆꀅ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 600+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Danimarka

+ꀄꀅ ꀂꀀꀃꀈꀁꀆꀁꀅ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 500+ )


Loading