numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀉꀈꀅꀅꀄꀅꀆꀈꀆꀃ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 9000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀂꀂꀄꀈꀈꀈꀁꀁꀇꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 4000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀆꀇꀈꀄꀃꀉꀇꀆꀉꀂ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 100000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀄꀀꀈꀆꀃꀄꀈꀇꀃꀈ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 30000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀉꀀꀄꀂꀅꀇꀅꀇꀄꀉ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 90000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀄꀇꀀꀄꀆꀂꀂꀂꀀꀁ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 40000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀄꀇꀀꀂꀁꀀꀇꀄꀃꀇ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 30000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀆꀇꀈꀂꀅꀀꀃꀆꀉꀅ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 50000+ )


Loading