numri i përkohshëm i telefonit nga Filipinet

+ꀆꀃ ꀉꀈꀅꀉꀆꀇꀉꀀꀉꀅ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 10000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Filipinet

+ꀆꀃ ꀉꀈꀅꀉꀆꀇꀉꀅꀅꀉ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 8000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Filipinet

+ꀆꀃ ꀉꀈꀅꀉꀆꀇꀉꀅꀆꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 6000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Filipinet

+ꀆꀃ ꀉꀀꀇꀈꀄꀃꀀꀃꀅꀂ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 9000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Filipinet

+ꀆꀃ ꀉꀀꀇꀈꀅꀃꀃꀆꀇꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 6000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Filipinet

+ꀆꀃ ꀉꀀꀇꀈꀅꀃꀂꀈꀁꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 7000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Filipinet

+ꀆꀃ ꀉꀈꀅꀉꀆꀇꀉꀅꀄꀉ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 6000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Filipinet

+ꀆꀃ ꀉꀀꀇꀈꀅꀁꀀꀁꀄꀆ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 7000+ )


Loading