numri i përkohshëm i telefonit nga Danimarka

+ꀄꀅ ꀂꀀꀃꀈꀁꀆꀁꀅ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 500+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Danimarka

+ꀄꀅ ꀂꀀꀃꀈꀁꀆꀁꀄ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 500+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Danimarka

+ꀄꀅ ꀂꀀꀃꀈꀁꀆꀁꀃ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 400+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Danimarka

+ꀄꀅ ꀉꀃꀇꀀꀅꀈꀂꀄ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 800+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Danimarka

+ꀄꀅ ꀉꀃꀇꀀꀅꀈꀂꀃ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 700+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Danimarka

+ꀄꀅ ꀂꀀꀃꀈꀁꀆꀁꀂ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Danimarka

+ꀄꀅ ꀂꀀꀃꀈꀁꀆꀁꀁ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 800+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Danimarka

+ꀄꀅ ꀂꀀꀃꀈꀁꀆꀁꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )


Loading