numri i përkohshëm i telefonit nga Suedi

+ꀄꀆ ꀇꀂꀆꀄꀁꀄꀂꀂꀅ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 200+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Franca

+ꀃꀃ ꀆꀄꀄꀆꀂꀇꀇꀉꀄ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Franca

+ꀃꀃ ꀆꀄꀄꀆꀂꀇꀇꀉꀃ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 900+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Franca

+ꀃꀃ ꀆꀄꀄꀆꀂꀇꀇꀉꀂ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 800+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Franca

+ꀃꀃ ꀆꀄꀄꀆꀂꀇꀇꀉꀁ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 700+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Franca

+ꀃꀃ ꀆꀄꀄꀆꀂꀇꀇꀉꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 700+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Mbretëria e Bashkuar

+ꀄꀄ ꀇꀈꀉꀃꀉꀈꀄꀁꀀꀉ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 2000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Mbretëria e Bashkuar

+ꀄꀄ ꀇꀈꀉꀃꀉꀈꀄꀁꀀꀈ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )


Loading