numri i përkohshëm i telefonit nga Mbretëria e Bashkuar

+ꀄꀄ ꀁꀂꀀꀀꀁꀀꀀꀀꀃꀁ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 700+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀂꀅꀆꀄꀅꀅꀄꀂꀂꀅ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀉꀁꀈꀅꀄꀃꀄꀃꀇꀃ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 200+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀂꀅꀆꀆꀁꀄꀇꀁꀁꀁ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 500+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀄꀀꀈꀇꀄꀁꀅꀃꀈꀅ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 300+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀉꀇꀁꀂꀂꀇꀈꀀꀅꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀈꀀꀃꀇꀂꀈꀇꀅꀈꀉ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. ... )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀂꀀꀅꀅꀂꀁꀃꀀꀁꀅ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. ... )


Loading