numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀇꀂꀀꀅꀈꀇꀃꀇꀁꀇ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. ... )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀄꀈꀄꀃꀇꀁꀁꀆꀈꀁ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀆꀅꀇꀂꀇꀄꀉꀄꀇꀁ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀂꀅꀁꀂꀇꀃꀃꀄꀀꀀ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Mbretëria e Bashkuar

+ꀄꀄ ꀂꀅꀆꀉꀉꀈꀁꀉꀁꀇ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. ... )

numri i përkohshëm i telefonit nga Kanada

+ꀁ ꀉꀄꀁꀈꀃꀅꀃꀈꀇꀃ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 1000+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Kanada

+ꀁ ꀆꀀꀄꀆꀅꀇꀀꀃꀀꀁ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. 800+ )

numri i përkohshëm i telefonit nga Shtetet e Bashkuara

+ꀁ ꀃꀂꀁꀃꀄꀈꀈꀉꀅꀂ

( MESAZHET E MARRA NË TOTALI. ... )


Loading